Vilkår og rutiner

BESTILLING. Kjøretimer og kurs bestilles på telefon, i vår bookingkalender eller direkte med lærer. Det sendes ut smsvarsel kl 1500, dagen før avtale.

Du må selv passe på å avbestille i henhold til våre avbestillingsrutiner.

AVBESTILLING. Dersom du er forhindret fra å møte til avtalt kjøretime er det viktig at du gir beskjed så tidlig som mulig. 

All avbestilling skjer direkte til din trafikklærer.

Avtalt kjøretime må avbestilles senest kl.1200 dagen før.

Mandagstimer må avbestilles senest kl.1200 fredagen før.

Sikkerhetskurs på bane og sikkerhetskurs på vei må avbestilles senest kl.1200, 5 virkedager før avtalt tid.

Førerprøve må avbestilles senest kl.1200, 5 virkedager før avtalt tid.

Mørkekjøringsdemonstrasjon må avbestilles senest kl.1200, 5 virkedager før avtalt tid.

Trafikalt grunnkurs og teorikurs må avbestilles senest kl.1200, 5 virkedager før avtalt tid.

Påbegynt kurs refunderes ikke.

For sen eller manglende avbestilling faktureres.

Dersom du kan fremlegge legeerklæring på at du ikke kan kjøre bil, vil du bare bli fakturert for halvparten av avtalen.

GJENSIDIG VENTEPLIKT .  Både lærer og elev skal vente på avtalt møtested i 15 minutter. 

BETALING. Betaling skal skje på den aktuelle timen eller første kursdag. Skolen sender ut sms med betalingsinformasjon i forkant av avtale, så det kan betales før time eller kurs. Det gis ikke kreditt.

SØKNAD om førerkort gjøres på www.vegvesen.no i god tid før teoriprøven.


Ta kontakt

Adresse

Røykenveien 70

1386 Asker

987 67 171

asker@abtrafikkskole.no